Katowice, dnia 19 kwietnia 2014 r.
wyślij wiadomość

Witamy na naszej stronie internetowej!
Z WIZYTĄ W DOMU OPIEKI

W Wielka Środę uczniowie naszej szkoły odwiedzili podopiecznych rodzinnego domu opieki w Katowicach. Złożyli im życzenia zdrowia, pogody ducha i ciepła a także wręczyli samodzielnie wykonane kartki świąteczne i ozdobę wielkanocną w postaci ogromnej pisanki.

PRIMA APRILIS

2 kwietnia zrobiliśmy uczniom klas szóstych ze Szkoły Podstawowej nr 21 i Szkoły Podstawowej nr 29 primaaprilisowy żart. Tego dnia szóstoklasiści mieli lekcje w Gimnazjum nr 18. Uczyli się między innymi biologii, chemii, matematyki, języka angielskiego i języka polskiego.

PS. Wiemy, że trochę się spóźniliśmy z tym prima aprilis, ale 1 kwietnia Centralna Komisja Egzaminacyjna zrobiła uczniom żart w postaci sprawdzianu szóstoklasisty.

XI TURNIEJ LITERACKI

20 marca 2014 roku dwie uczennice naszego gimnazjum, wyłonione w drodze eliminacji szkolnych – Agnieszka Dewalska z klasy IIIE i Sandra Misiak z klasy IA reprezentowały nasze gimnazjum w XI edycji Turnieju Literackiego zorganizowanego przez Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach:
a) recytacji tekstu literackiego, prozy lub wiersza
b) śpiewu (z akompaniamentem lub bez).

Pierwszą kategorię reprezentowała Agnieszka z utworem Thomasa Eliota Stearns'a „Ziemia Jałowa” natomiast drugą kategorię - Sandra z utworem Wojciecha Młynarskiego „Obiad rodzinny”. Przewodniczącą jury była znana pisarka powieści beletrystycznych dla młodzieży i dorosłych – Pani Marta Fox.

Podczas podsumowania konkursu Pani Fox wypowiedziała się na temat prezentacji każdego z uczestników. Dziewczyny uzyskały pozytywne opinie, a Agnieszka w kategorii recytacji uzyskała 3 miejsce. Uczennicy gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

SZKOLNY KONKURS RECYTARORSKI

Kontynuując współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną F.27 w Katowicach, w dniu 21 lutego 2014 roku zorganizowano szkolne eliminacje do międzyszkolnego Młodzieżowego Turnieju Literackiego. Jury składające się z Pań bibliotekarek oraz Pani Magdaleny Dybał – Nowakowskiej miało przyjemność wysłuchać recytacji oraz śpiewu poezji poruszającej różnorodną tematykę. Wśród uczestniczek pojawiły się uczennice z klasy pierwszej jak i trzeciej. Po podsumowaniu punktacji i zaciętych dyskusjach wyłoniono miejsca na podium. Pierwsze miejsce zajęła Sandra Misiak z klasy IA, II miejsce zajęła Agnieszka Dewalska z klasy IIIE oraz III miejsce zajęła Julia Kuczek z klasy IIIC. Uroczystego wręczenia nagród i dyplomów dokonała kierownik biblioteki Pani mgr Maria Pietrucha. Dziewczyny w osobie Sandry i Agnieszki będą reprezentowały naszą szkołę 21 marca w turnieju międzyszkolnym, który odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej F. 32 w Katowicach. Konkurs organizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice – Piotra Uszoka oraz pisarki powieści młodzieżowych Marty Fox. Już dzisiaj trzymamy kciuki za nasze reprezentantki i liczymy na wygraną.

MISTRZ ORTOGRAFII 2014

Zasady polskiej pisowni są piekielnie trudne. Nie dość, że tee same głoski zapisujemy dwojaki(„u” – „ó”; „rz” – „ż”; „ch” – „h”), to jeszcze pamiętać należyo wielkich i małych literach, pisowni łącznej i rozdzielnej oraz licznych wyjątkach.

Są jednak tacy, którzy z ortograficznymi pułapkami radzą sobie świetnie!

24 lutego uczniowie klas trzecich katowickich gimnazjów mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności, uczestnicząc w konkursie polegającym na napisaniu dyktanda o podwyższonym stopniu trudności.

Okazało się, że reprezentanci naszej szkoły nie mają sobie równych!

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 – III MIEJSCE ZAJĘŁA MAGDALENA PASTUSZKA

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 – I MIEJSCE I TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII ZDOBYŁ MARCIN JOCHEMCZYK

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 – SPOŚRÓD 65 UCZESTNIKÓW NAJLEPSZA OKAZAŁA SIĘ MAGDALENA BIGEWSKA KTÓRA OTRZYMAŁA TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII

Serdecznie gratulujemy!

DRODZY RODZICE

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy publikację „Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.” Celem tej publikacji jest przekazanie Wam informacji o organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wprowadzonej rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010r. Prosimy o zapoznanie się z tą publikacją.

Pedagog i Psycholog Gimnazjum nr 18

PRZECZYTAJ PUBLIKACJĘ

NUMERY ALARMOWE W POLSCE

ZOBACZ FILM I ZAGRAJ W GRĘ EDUKACYJNĄ!

PODRĘCZNIKI DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZOBACZ!
STYPENDIA

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca uczniów, rodziców i nauczycieli do odwiedzenia serwisu www.mojestypendium.pl. Jest to strona m.in. dla uczniów i nauczycieli, młodych naukowców, artystów i sportowców - wszystkich, którzy szukają możliwości finansowania swojego rozwoju. Mojestypendium.pl to baza aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych. Dzięki wyszukiwarce każdy zainteresowany może łatwo znaleźć stypendium lub konkurs najbardziej odpowiadający jego pasjom, talentom i potrzebom. W 2011 r. odwiedzający serwis mogli ubiegać się o 15 600 stypendiów o łącznej wartości 111 mln zł. Serwis powstał w 2006 r. i prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją Orange. Jednocześnie, Ministerstwo zachęca do udziału w konkursie „Moje stypendium - Opowieści stypendialne” – informacja o konkursie znajduje się poniżej. W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć:
Bazę aktualnych stypendiów i konkursów (ponad 4000 informacji z Polski i zagranicy)
Artykuły o stypendiach i grantach
Konkursy dla stypendystów i dla organizatorów programów stypendialnych
Regulacje prawne dotyczące przyznawania stypendiów i raporty z badań rynku stypendialnego

List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka

PRZECZYTAJ list!
GIMNAZJUM NR 18 SZKOŁĄ SUKCESU!

»Od kiedy w szkołach prowadzone są egzaminy zewnętrzne, jednakowe w całej Polsce, możliwe jest porównywanie osiągnięć uczniów, a nawet przewidywanie ich wyników; na podstawie sprawdzianu po szkole podstawowej prognozuje się rezultaty ucznia na egzaminie kończącym naukę w gimnazjum. Porównanie oceny rzeczywiście uzyskanej przez ucznia z oceną prognozowaną staje się postawą oceny szkoły. Od kilku lat uczniowie Gimnazjum nr 18 im. Józefa Nowary osiągają wyniki lepsze niż zakładano, co plasuje szkołę w kategorii ”szkoła sukcesu”, czyli taka, która wspiera ucznia, motywuje go i zapewnia jak najlepsze warunki do rozwoju i zdobywania wiedzy, dbając przy tym zarówno o uczniów zdolnych jak i słabszych.
egzamin humanistyczny:

egzamin matematyczno - przyrodniczy 1
»Taka ocena szkoły znalazła też potwierdzenie w czasie ewaluacji, która odbyła się w Gimnazjum nr 18 w tym roku szkolnym. Szkoła została oceniona bardzo wysoko, szczególnie zaakcentowano troskę o poziom nauczania, pracę z uczniem dostosowaną do jego potrzeb i możliwości, pomoc udzielaną uczniom z problemami w opanowaniu materiału. Podkreślono również efektywność pracy wychowawczej; pochwalono, że reaguje się tu zdecydowanie na wszelkie niewłaściwe zachowania, problemy są natychmiast zgłaszane i wyjaśniane, nierzadko w sposób na tyle radykalny, aby było to przestrogą dla innych uczniów. Wyróżniono to, że szkole działa się zdecydowanie, a problemów, kolokwialnie mówiąc, nie zamiata się pod dywan.
Anna Kuczek

PRZEKAŻ 1% NA NASZĄ SZKOŁĘ
PRZEKAŻ 1% NA NASZĄ SZKOŁĘ
NR KRS 0000031762
CEL SZCZEGÓŁOWY 1% 500000044180, Gimnazjum nr 18

Pobierz bezpłatny program PIT Format 2011!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

ROZLICZENIE AKCJA 1% w 2011 roku

Środki zebrane: 1059,87zł Opłata – składka członkowska dla towarzystwa „Przyjazna Szkoła”: 500zł (składkę opłacamy tylko raz) Kwota do wykorzystania: 559,87zł Kwotę 559,87zł przeznaczymy na zakup piłek na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne z wychowania fizycznego. Pieniądze zostaną przekazane na konto Rady Rodziców. W załączeniu skan Faktury pro forma wraz ze szczegółami dotyczącymi wydatkowanych środków pieniężnych.
PRZECZYTAJ FAKTURĘ!

PROPOZYCJE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
Przeczytaj tematy!

WARTO WIEDZIEĆ

»W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 AGENCJA NARODOWA PROGRMAU "UCZENIE SIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE" UZNAŁA NASZ PROJEKT "RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA WE WŁASNYM EUROPEJSKIM DOMU" ZA PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI.
Zobacz dyplom!
Przeczytaj list!

Do uczniów Gimnazjum nr 18
  W dniu 7 grudnia 2010 r. mieliście zaszczyt uczestniczyc w wydarzeniu szczególnym dla naszej szkoły. Tego dnia, jak pamiętacie, odbyła się uroczystość nadania szkole imienia i przekazania sztandaru. Takie wydarzenie w historii kazdej szkoły ma miejsce tylko raz. Uczniowie, którzy rozpoczną naukę w naszym Gimnazjum w kolejnych latach, nie będa mieli możliwości, aby tę uroczystość przeżyć. Dlatego też chcemy ją jak najlepiej udokumentować. Pragniemy wydać płytę, która będzie zawierać film z uroczystości, jaka odbyła się w szkole, zdjęcia oraz wspomnienia, wywiady z rodziną, przyjaciółmi Józefa Nowary oraz uczestnikami naszej akademii, tj. zaproszonymi gośćmi, nauczycielami, uczniami. Być może macie jakieś pomysły, jakie jeszcze materiały moglibyśmy umieścić na płycie. Wszystkich uczniów serdecznie zapraszamy do współpracy. Prosimy, aby chętne osoby zgłaszały się do osób odpowiedzialnych za ten projekt, a mianowicie do Pani Gabrieli Przyłuckiej i Pani Anny Kuczek.
UWAGA UCZNIOWIE